Skip to product information
1 of 4

TITIKA Active Couture

Day 2 Night 闪亮打底裤

Regular price 130.00
  • In stock

闪亮的成品高性能面料,适合室内外使用。 TITIKA DAY 2 NIGHT 系列的多功能打底裤。以时尚别致的方式从工作过渡到娱乐。 | 80% 涤纶 11% PU 9% 氨纶 |秘密口袋。

SKU: 35552